LIVRARE gratuită
 la o achiziţie de peste 200 LEI!
0Coş 0 produs - 0 LEI

Condiții contractuale generale

Versiunea de download (PDF)


Ofertant:

Mediashop GmbH RO 32948394
adresa de corespondenţă OP nr 2 CP nr 2 Oradea, Jud.Bihor, Cod postal 410670
Tel: 0318.114.000 [email protected]
Contractul se încheie între MediaShop GmbH şi client.

Obiectul contractului

Vânzarea si cumpărarea produselor comercializate de MediaShop GmbH. în baza unui contract la distanță. MediaShop GmbH. după înregistrarea comenzii livrează marfa comandată de către client cu plată ramburs. În cazul în care MediaShop GmbH. va constata probleme legate de ofertă, prețul oricărui produs sau în legătură cu livrarea acestuia, după înregistrarea comenzii, firma va notifica imediat clientul asupra acestei probleme. Clientul poate confirma în urma acestei notificări intenția de cumpărare cu modificarea condițiilor, sau poate renunța la cumpărare. În alte cazuri MediaShop GmbH. deasemenea poate sa renunțe la contract.

Încheierea contractului

În caz de realizare a acordului de voinţă, contractul privind livrarea produsului oferit este încheiat cu MediaShop GmbH., fără a fi necesară o declarație în acest sens din partea societații. Clientul renunță la o eventuală declarație de acceptare. MediaShop GmbH. va comunica clientului acceptarea ofertei de încheiere a unui contract în caz de comandă verbală prin telefon, în caz de comandă prin e-mail la adresa de e-mail indicată de client, sau cel târziu odata cu livrarea produsului. Contractul se declară executat prin plata sumei rambursului. Clientul are dreptul de a returna produsul (prin poşta româna cu menţiunea colet simplu cu confirmare de primire) în termen de 14 zile lucrătoare (sâmbăta şi duminica, precum şi zilele de sărbătoare legală nu se considera zile lucrătoare) fără nici un motiv, (adresa de returnare: OP nr. 2 CP nr. 2 Oradea, Jud. Bihor, RO32948394. Cod postal 410670) către MediaShop GmbH., în cazul în care vor fi îndeplinite următoarele condiții: produsul să nu fie deteriorat sau vizibil folosit şi cheltuielile poştale de returnare să fie achitate. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, firma îşi asumă dreptul de a returna o valoare mai mică decât prețul cu care clientul a achiziţionat produsul. Excepție fac produsele consumabile.,pentru acest tip de produse restituirea contravalorii se face numai în cazul în care produsele sunt sigilate. Termenul de renunțare începe în cazul unui contract de livrare în ziua preluării produsului de către client. Pentru respectarea termenului, marfa trebuie returnată în timp util prin anexarea unei scrisori privind cererea de rambursare a prețului de achiziționare.

În cazul în care „ Clientul nu a solicitat o notificare/mutare/refuzare cu privire la rambursarea banilor „ iar banii se reîntorc Companiei ,din valoarea totală se va scădea următoarea tranzacţie.

Riscurile returnării vor fi preluate de către client, care este obligat să dovedească returnarea (confirmare de primire). În cazul în care clientul a returnat marfa cu respectarea termenului şi a condițiilor stabilite, MediaShop GmbH. se obligaă sa restituie preţul de achiziționare în termen de 14 zile lucrătoare de la notificarea returnării.

Retragerea

Mediashop GmbH. are dreptul de retragere înainte de livrarea produsului comandat în cazul în care produsul este epuizat din stoc după comandă, nu există suficient stoc disponibil pentru a îndeplini comanda și acest lucru este valabil cel puțin 15 zile calendaristice de la comandă. Mediashop GmbH. își exercită dreptul de retragere notificând consumatorului retragerea prin poștă, e-mail, mesaj text sau printr un apel telefonic înregistrat . Consumatorul în cazul retragerii a MediashopGmbH. nu are dreptul la alte compensații,despăgubiri sau alte plăți .

Prețul

Clientul poate să achite prețul (contravaloarea) indicat de MediaShop GmbH. exclusiv în lei. Prețurile valabile sunt cele care figurează în spotul publicitar difuzat în ziua comenzii. Plata se efectuează prin ramburs. În cazul în care clientul va returna marfa, MediaShop GmbH. va achita numai prețul de achiziționare. (Exceptând cazul în care livrarea se face la altă adresă.) Prețul indicat în publicitatea TV, difuzat în ziua comenzii, sau care figurează pe site-ul internet al firmei include și TVA. Taxa de servicii suplimentare – în publicitate sub denumirea de taxă de livrare – cuprinde, cheltuielile poştale, asigurarea şi alte cheltuieli administrative. Taxa de ambalare reprezintă cheltuieli privind pregătirea produsului pentru transport, împachetarea în carton de protecție pentru un transport în siguranță şi cheltuielile administrative. Taxa de ambalare diferă în funcție de produs, de aceea aceasta va fi adusă la cunoştința clientului numai la efectuarea comenzii. Pe factură figurează pe lângă prețul net şi aceste taxe plus TVA pe sumele respective În cazul în care totalul comenzii este mai mare de 2600 RON, comanda este considerată de mare valoare. Firma noastră emite o factură pe care o trimite pe adresa de e-mail dată de clientul care face comanda. După ce firma noastră a primit suma totală livrează produsul/produsele la timp. În cazul acestor comenzi, firma noastră nu acceptă plata la livrarea produsului/produselor, aceste comenzi vor fi livrate numai cu plata înainte. În acest caz la lansarea comenzii, cumpărătorul trimite automat un e-mail cu privire la intenţia de a cumpăra. Firma noastră informează printr-un feedback (confirmare) pe e-mail că a intrat în sistem comanda lansată de cumpărător. În cazul în care confirmarea nu este primită de către client cel târziu în termen de 48 de ore de la trimiterea comenzii, clientul este absolvit de obligaţia ofertei. Odată cu comanda electronică lansată pe internet şi Confirmarea (feedback) automată pe care o primeşte clientul, ia fiinţă Contractul încheiat între cumpărător şi Firma MediaShop. Ne străduim să sunăm înapoi fiecare client care a lansat o comadă electronică. Înregistrarea datele exacte sunt necesare şi inevitabile, deoarece pe baza acestora putem identifica comenzile şi determina valoarea reducerilor.

Valabilitate, garanție

MediaShop GmbH. îsi asumă răspunderea că produsul care face obiectul contractului este conform cu caracteristicile indicate în oferta societății la data expedierii şi nu prezintă lipsuri sau defecte, care ar scade valoarea produsului sau ar împiedica utilizarea acestuia conform destinației. În cazul în care livrarea este incompletă – în baza notificării din partea clientului - MediaShop GmbH. va recurge neîntârziat la o livrare complementară. În alte cazuri firma MediaShop GmbH. are dreptul să efectueze repararea mărfii care prezintă defecte sau să schimbe marfa. În cazul în care repararea este fără succes şi nu s-a făcut schimbarea produsului, clientul are dreptul de a reduce prețul de achizițonare sau să renunțe la contract. MediaShop GmbH. răspunde pentru parametrii produselor indicate în publicitate si pe internet, care au fost garantate sau asigurate în mod expres ( de ex. MediaShop GmbH. nu garantează culoarea produsului care apare în publicitate si pe internet). Nu ne asumăm răspunderea pentru probleme care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului de către client, sau din cauza suprasolicitării produsului şi nu ne asumăm răspunderea pentru piesele care se uzează în timp. Clientul este obligat în termen de cel mult 8 zile de la preluarea mărfii să verifice dacă livrarea a fost completă şi să anunțe neîntârziat orice lipsă sau defecțiune. Defectele ascunse depistate în limita termenului de valabilitate şi de garanție trebuie reclamate cât mai repede posibil. Se vor lua în considerare reclamaţiile făcute în două luni de la depistarea defectului. Termenul de garanție pentru produsele comercializate este de 24 luni, clientul având dreptul de a ridica pretenții în baza garanției de la data preluării produsului. Condițiile de garanție vor fi menționate în certificatul de garanție.În cazul în care defectul se va depista în termen de 6 luni de la livrare, se prezumă până la dovada contrară că defectul a existat deja la preluare, exceptând cazul în care acest defect este compatibil cu natura problemei sau cu caracterul defectului. MediaShop GmbH. poate să demonstreze pe baza unei expertize că defectul a apărut după livrare.( de ex. ca urmare a utilizării necorespunzătoare a produsului de către client ). În cazul în care clientul va depista defectul peste termenul limita de 6 luni după livrare, el va fi obligat să demonstreze – prin obținerea unei expertize – existența acestuia la data livrării. În cazul executării greşite clientul poate să solicite în primul rând – la alegere – repararea sau schimbarea produsului, cu excepția cazului în care îndeplinirea pretenției de garanție alese este imposibilă sau dacă îndeplinirea acestei pretenții ar genera costuri suplimentare mult mai mari decât cele pentru îndeplinirea primei pretenții. În cazul în care clientul nu are dreptul nici la schimbarea, nici la repararea produsului sau dacă MediaShop GmbH. nu se angajează la schimbare sau reparare, sau dacă societatea nu poate să-si îndeplineasca aceste obligații, clientul - la alegere – poate să opteze pentru reducerea prețului, sau să renunțe la contract. MediaShop GmbH. respectă dreptul clientului la garanţia legală de conformitate, livrând, în acest sens, produse conforme cu cele comandate. MediaShop GmbH. va efectua repararea sau înlocuirea produselor defecte în termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul, după caz, i-a adus la cunoştinţă lipsa de conformitate a produsului, sau a predat produsul vânzătorului sau persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare - primire În cazul defectelor minore nu se admite renunțarea la contract. În cazurile reglementate de lege MediaShop GmbH. va trebui să elibereze un certificat de garanție pentru produsul tehnic.. Produsele care fac parte din alte categorii au garanții stabilite pentru fiecare produs în parte. Produsele defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din valoarea acestuia, la cererea clientului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui clientului contravaloarea produsului respectiv. Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate și dacă există și al garanției comerciale şi curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi respectiv al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către client.

Legea aplicabilă

Legea aplicabilă contractului dintre MediaShop GmbH. si clienţi este legea română, în special Codul Civil si reglementările în cauză. În cazul reclamațiilor înaintate de clienți privind calitatea produsului se vor aplica regulamentele privind protecția consumatorului, HG. Nr. 665/1995 privind soluționare pretențiilor de garanție, respectiv în cazul produselor cu termen de garanție se vor aplica prevederile Legii Nr. 449 din 12/11/2003 referitor la garanțiile obligatorii acordate pentru produse de lungă durată, modificată prin Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora. În cazul contractelor la distanța se vor aplica prevederile speciale ale Ordinului Guvernului 130/2000 (Art 7) privind contractele la distanță.

Altele

Locul de livrare şi locul efectuării plății este MediaShop GmbH. RO32948394. Adresa: OP nr 2 CP nr 2 Oradea, Jud.Bihor, Cod postal 410670. În cazul în care unul dintre termenii şi condițiile prezentului contract sunt sau devin invalide, valabilitatea celorlalte condiții ale contractului nu vor fi afectate. Orice condiții echivoce vor fi înlocuite cu alte condiții în acest caz, care, din punct de vedere financiar, vor fi pe cât posibil apropiate față de condițiile în cauză. Aceleaşi măsuri se vor lua şi în cazul în care în contract se vor constata lipsuri juridice neprevazute de părți.

Cadouri

La produsele drept cadouri ne rezervam dreptul de a fii livrate in limita stocului disponibil, in caz de stoc epuizat cadoul respectiv va fi inlocuit cu alt cadou de aceeasi contravaloare

Informaţii şi reclamaţii
Tel.:318-114000

MediaShop
Newsletter
Înregistrați-vă acum și veți beneficia
automat de o reducere de 25 LEI.
Nu ratați oferta!
Mă înregistrez
Copyright MediaShop - România, All rights reserved.